Tổng hợp Oligo

IDT- được biết đến là công ty mở đường cũng như dẫn đường trong công nghiệp sản xuất oligo. IDT cung cấp các chuổi Oligo (DNA/RNA) ở các dải nồng độ từ 25nM đến 10 umol. Mỗi DNA oligo khách hàng nhận sẽ được tinh sạch để loại bỏ muối và loại bỏ các tạp chất không tinh khiết. Thêm vào đó, 100% các oligo của khách hàng sẽ được kiểm soát chất lượng 2 lần bằng  các phương pháp khối phổ ESI để kiểm tra chính xác độ dài (Nu) của các oligo và phương pháp đo quang phổ UV để kiểm tra nồng độ. Chỉ khi các sản phẩm đạt 100% QC về chất lượng mới được chuyển giao tới KH.

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

1/ Tổng hợp DNA : có 2 dạng là dạng tube và dạng plate. 1.1 Dạng tube: 1.1.1 Single-stranded DNA
       Nồng độ Độ dài Oligo
25 nmol DNA oligo 15-60 bases
100 nmol DNA oligo 10 -90 base
250 nmol DNA oligo 5-100 bases
1umol DNA oligo 5-100 bases
5 umol DNA oligo 5-100 bases
10 ulmol DNA oligo 5-100 bases
1.1.2 RxnReady® Primer Pools: Hỗn hợp hai Oligonucleotide được mix sẵn trong một tube
Product Length
RxnReady® Oligos, 25 nmol 15 - 60 bases
RxnReady® Oligos, 100 nmol 10 - 90 bases
RxnReady® Oligos, 250 nmol 5       - 100 bases
1.1.3 Duplexed DNA: 2 oligos, annealed và để chung một tube.
Product Length
100 nmole Duplex Oligo 10 - 90 bases
250 nmole Duplex Oligo 5 - 100 bases
1 umole Duplex Oligo 5 - 100 bases
  1.2 Tổng hợp DNA dạng plate  1.2.1 Single –stranded DNA
Nồng độ Độ dài (bases)
500 pmole DNA plate Oligo 15-60 base
25nmol DNA Plate Oligo 15-60 base
100 nmol DNA Plate Oligo 10-90 base
250 nmol DNA Plate Oligo 5-100 base
1 umol DNA Plate Oligo 5-100 base
1.2.2 Primer mix DNA: 2 premixed oligos có trong mỗi well
Product Length 96 Well 384 Well
25 nmole DNA Plate Oligo 15 - 60 Bases Order Inquire
100 nmole DNA Plate Oligo 10 - 90 Bases Order Inquire
250 nmole DNA Plate Oligo 5 - 100 Bases Order Inquire
1 umole DNA Plate Oligo 5 - 100 Bases Order Inquire
  1.2.3 Duplexed DNA: 1 oligo chứa trong mỗi well, annealed.
Product Length 96 Well 384 Well
100 nm DNA Plate Duplex Oligo 10 - 90 Bases Order Inquire
250nm DNA Plate Duplex Oligo 5 - 100 Bases Order Inquire
1 umole DNA Plate Duplex Oligo 5 - 100 Bases Inquire Inquire
   IDT cũng cung cấp tới Khách hàng các phương pháp tinh sạch khác nhau tùy theo yêu cầu và mong muốn của KH. 3/ Ultramer® DNA Oligonucleotides : -Là oligos dài, chất lượng cao dùng cho các các khách hàng làm cloning, ddRNAi, homology-directed repair, gene contruction, CRISPR genome editing,… -Ultramer DNA oligonucleotieds được tạo thành bằng phương pháp tổng hợp proprietary lên đến 200 bases. Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng cả Ultramer mạch đơn, mạch đôi được vận chuyển bằng tube hoặc plate. 3.1 Ultramer DNA Oligos
Product Length
4 nmole Ultramer® DNA Oligo 45 - 200 bases
20 nmole Ultramer® DNA Oligo 45 - 200 bases
PAGE Ultramer® DNA Oligo 60 - 200 bases
  3.2 Duplexed Ultramer DNA Oligos < còn bảng >   Ngoài ra IDT còn cùng cấp TruGrade® DNA Oligos là oligos DNA có độ dài lên tới 120 bases được sản xuất bằng phương pháp độc quyền để làm giảm thiếu tối đa việc nhiễm chéo giữa các oligos và Megamer® Single-Stranded Gene Fragments là đoạn đơn có đầu block lên đến 2000 bases 4/ Oligo biến đổi Để đáp ứng một số ứng dụng của Khách hàng, chúng tôi cung cấp các Oligo biến đổi bằng việc gắn thêm nhóm tín hiệu huỳnh quang hoặc các nhóm chức với thông tin chi tiết trong bảng dưới đây:
5’ Internal 3’ DNA RNA
Attachment Chemistry/Linkers
Amino Modifier C12 /5AmMC12/ x x
Amino Modifier /5AmMC6/ /iAmMC6T/ /3AmMO/
Biotin /5Biosg/ /iBiodT/ /3Bio/
Digoxigenin (NHS Ester) /5DigN/ /iDigN/ /3Dig_N/ o
Thiol Modifier S-S /5ThioMC6-D/ o /3ThioMC3-D/
Phosphorylation
Phosphorylation /5Phos/ x /3Phos/
deoxyUridine /5deoxyU/ /ideoxyU/ /3deoxyU/
deoxyInosine /5deoxyI/ /ideoxyI/ /3deoxyI/
5-Methyl dC /5Me-dC/ /iMe-dC/ /3Me-dC/
Fluorophores
6-FAM (Fluorescein) /56-FAM/ x /36-FAM/
TET™ /5TET/ x o
HEX™ /5HEX/ x o
JOE (NHS Ester) /56-JOEN/ o /3Joe_N/ o
Cy® 3 /5Cy3/ /iCy3/ /3Cy3Sp/
ROX™ (NHS Ester) /56-ROXN/ o /3Rox_N/ o
Cy® 5 /5Cy5/ /iCy5/ /3Cy5Sp/
Quenchers
Iowa Black® FQ /5IABkFQ/ o /3IABkFQ/
Iowa Black® RQ /5IAbRQ/ o /3IAbRQSp/
Black Hole Quencher® 1 /5BHQ_1/ o /3BHQ_1/ o
Black Hole Quencher® 2 /5BHQ_2/ o /3BHQ_2/ o
Spacers
Spacer 18 /5Sp18/ /iSp18/ /3Sp18/
C3 Spacer /5SpC3/ /iSpC3/ /3SpC3/
  5/ RNA oligos
  • RNA oligos : có độ dài lên đến 60 bases ( cả mạch đơn và mạch đôi). Kết hợp được với chimeric DNA bases, 2′-O-Methyl RNA bases, hay 2′ Fluoro RNA bases.
  • Ultramer RNA Oligos : dài, chất lượng cao, có độ dài lên đến 120 bases. Khâu sản xuất sử dụng phương pháp tổng hợp độc quyền để sản xuất full-length product.
 6/ Các phương pháp tinh sạch
Phương pháp tinh sạch 25nmol 100nmol 250nmol 1umol 5umol 10umol
PAGE N/A ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
HPLC N/A ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
IE-HPLC N/A ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
Rnase-Free HPLC N/A ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
Dual HPLC N/A ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
Dual PAGE&HPLC N/A N/A ٧ ٧ ٧ ٧
  PAGE cung cấp độ tinh sạch cực kì cao, đặc biệt cho các Oligonucleotides không biến đổi (no modification) và Utramer. Qúa trình tinh sạch bằng PAGE được khuyên dùng cho các oligo > 60 bases. Đối với các oligo không biến đổi, đọ tinh sạch được đảm bảo >90% Reverse- Phase HPLC (RP-HPLC) phù hơp cho tinh sạch tất cả trình tự oliog không biến đổi < 60 bases Ion-exchange HPLC (IE-HPLC) phù hợp cho tinh sạch các oligo DNA dài. Đối với các oligo không biến đổi, độ tinh sạch thường đạt được > 85% Phương pháp tinh sạch Rnase-Free HPLC sử dụng trong các ứng dụng với độ nhạy cao. Phương pháp tinh sạch Dual trong các oligo có thể đạt được đoọ tinh sạch cao nhất. Nó phù hợp nhất cho các ứng dụng theo yêu cầu.    Các công cụ phân tích/thiết kế hỗ trợ khách hàng trong thiết kế, pha loãng primer/probes. https://sg.idtdna.com/calc/analyzer Công cụ cho phép phân tích các thông số của oligo như Hairpin, sefl-dimer, hetero-dimer.. https://sg.idtdna.com/Calc/resuspension/ Công cụ hỗ trợ giúp xác định thể tích nước/buffer cần thiết để bổ sung vào  oligo ở dạng đông khô tới nồng độ yêu cầu. https://sg.idtdna.com/Calc/Dilution/ Công cụ hỗ trợ cho việc pha loãng tới nồng độ yêu cầu.
02437738992

Mua hàng nhanh

Tổng hợp Oligo

Hỗ trợ: 04. 37738.992