PrimeTime LNA probes

Các đầu dò LNA thường được sử dụng cho genotyping  và các ứng dụng tùy chỉnh như phát hiện biến thể phiên mã hoặc phát hiện vi sai của các loài vi sinh vật. LNA là một monome axit nucleic biến đổi. Khi được kết hợp vào một đầu dò, LNA truyền đạt sự ổn định cấu trúc nâng cao cho chuỗi mục tiêu dẫn đến tăng nhiệt độ lai.

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

PrimeTime LNA™ (locked nucleic acid) qPCR Probes:
  • LNA là một nucleic acid biến đổi ở gốc đường (O3 liên kết với O5).
  • Các probe LNA ngắn hơn đầu dò 5’ thông thường nên làm tăng Tm và tăng độ đặc hiệu
  • Khi LNA tham gia vào probe sẽ làm tăng sự ổn định cấu trúc của trình tự mục tiêu, vì vậy làm tăng nhiệt độ bắt cặp
=> Đầu dò LNA PrimeTime® là hai đầu dò DNA được sử dụng trong các thử nghiệm nuclease 5’. Các đầu dò thời gian của LNA Prime® giúp tăng độ nhạy cảm để phân biệt cặp base DNA, và thường được sử dụng cho các thử nghiệm genotyping SNP  
Quy mô sản phẩm/ tổng hợp 5’ Reporter Dye Quencher Delivery Amount
Mini LNA PrimeTime® Probes FAM or HEX 3' Iowa Black® FQ or 3' Black Hole Quencher® 1 0.5 nmol normalized yield
  250 nmol FAM or HEX 3' Iowa Black® FQ or 3' Black Hole Quencher® 1 8 nmol  minimum guaranteed yield
Cy® 3, Cy® 5, TEX, TYE 3' Iowa Black® RQ or 3' Black Hole Quencher® 2 4 nmol   minimum guaranteed  yield
    1 µmol FAM or HEX 3' Iowa Black® FQ or 3' Black Hole Quencher® 1 20 nmol minimum guaranteed yield
Cy® 3, Cy® 5, TEX, TYE 3' Iowa Black® RQ or 3' Black Hole Quencher® 2 10 nmol minimum guaranteed yield
 
02437738992

Mua hàng nhanh

PrimeTime LNA probes

Hỗ trợ: 04. 37738.992