Kit tách chiết mô thực vật

Category

Tên thương mại: MagMAX Plant DNA Kit and MagMAX Plant RNA Kit

Số sản phẩm: kit tách DNA A32549, A32580, kit tách RNA A33784, A33899

Hãng sản xuất: Thermo Scientific™

Giá bán: Liên hệ

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

  • Loại mẫu: mô thực vật
  • Thể tích đầu vào: lên tới 100 mg mẫu
  • Hiệu suất thu hồi: linh hoạt, phụ thuộc mẫu đầu vào
  • Thể tích đầu ra: 50 – 200 ul
  • Thời gian tách chiết: 40 phút cho kit tách DN, 75 phút cho RNA
  • Số lượng phản ứng: 96 hoặc 384 phản ứng
02437738992

Mua hàng nhanh

Kit tách chiết mô thực vật

Hỗ trợ: 04. 37738.992