Kit tách chiết Microbiome

Category

Tên thương mại: MagMAX™ Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit

Số sản phẩm: A42357, A42358

Hãng sản xuất: Thermo Scientific™

Giá bán: Liên hệ

 

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

  • Loại mẫu: mẫu phân, mẫu đất, swabs, nước tiểu, nước bọt
  • Thể tích đầu vào: 100 mg mẫu phân, 250 mg đất, 400 ul dịch sinh học
  • Hiệu suất thu hồi: 40 – 60 ug mẫu phân, 5- 10 ug đất
  • Thể tích đầu ra: 50 – 200 ul
  • Thời gian tách chiết: 50 phút mẫu phân, 70 phút mẫu đất
  • Số lượng phản ứng: 100 phản ứng
02437738992

Mua hàng nhanh

Kit tách chiết Microbiome

Hỗ trợ: 04. 37738.992