Kit tách chiết Cell free total Nucleic acid Isolation kit

Category

Tên thương mại: MagMAX™ Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit

Số sản phẩm: A36716

Hãng sản xuất: Thermo Scientific™

Giá bán: Liên hệ

 

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

  • Loại mẫu: Serum/plasma
  • Thể tích đầu vào: 1 – 6 mL plasma
  • Hiệu suất thu hồi: 50 ng DNA từ 4 mL và 5 – 100 pg từ 10 ml mẫu đầu vào
  • Thể tích đầu ra: 15 - 60 ul
  • Thời gian tách chiết: 45 – 55 phút toàn bộ thời gian ( bao gồm 10 – 15 phút xử lý tay)
  • Số lượng phản ứng: 50 phản ứng cho 2 mL plasma, 25 phản ứng cho 4 mL plasma
02437738992

Mua hàng nhanh

Kit tách chiết Cell free total Nucleic acid Isolation kit

Hỗ trợ: 04. 37738.992