Kit tách chiết Cell free DNA

Tên thương mại: MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit

Số sản phẩm: A29319

Hãng sản xuất: Thermo Scientific™

Giá bán: Liên hệ

 

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

  • Loại mẫu: Serum/plasma, nước tiểu
  • Thể tích đầu vào: 0,5 – 10 mL plasma, 0,1 – 10 mL serum, 10 mL nước tiểu
  • Hiệu suất thu hồi: 40 – 50 ng từ 4 mL plasma
  • Thể tích đầu ra: 15 - 50 ul
  • Thời gian tách chiết: 45 – 55 phút toàn bộ thời gian ( bao gồm 10 – 15 phút xử lý tay)
  • Số lượng phản ứng: 50 phản ứng cho 2 mL plasma, 25 phản ứng cho 4 mL plasma

Sản phẩm liên quan

02437738992

Mua hàng nhanh

Kit tách chiết Cell free DNA

Hỗ trợ: 04. 37738.992