gBlocks và tổng hợp gene

Category

Tổng hợp gene đã trở thành một công cụ không thể thiếu, là nguồn vật liệu di truyền đáng tin cậy cho cộng đồng nghiên cứu. Các gen được tổng hợp bởi IDT có độ chính xác cao, giá cả phù hợp và giao hàng nhanh chóng. Các sản phẩm được xây dựng bằng Ultramer® DNA Oligos, thiết lập tiêu chuẩn cho chất lượng  và mọi đoạn gen hoặc gen bạn nhận được chắc chắn đạt được chất lượng cao nhất. Chúng tôi có thiết kế các dạng gen sau đây:

 • Double-stranded DNA fragments
 • Single-stranded DNA fragments
 • Custom gene synthesis
 • Ultramer DNA Oligos
 • DNA origami reagnets

Để biết thêm chi tiết các sản phẩm các bạn có thể truy cập vào địa chỉ sau đây https://sg.idtdna.com/pages/products/genes-and-gene-fragments

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

 

1.Double-stranded DNA fragments »

gBlocks® Gene Fragments là tạo mạch đôi, mạch vòng, và trình tự hệ gen block được tổng hợp từ 125- 3000 bp, cho phép dễ dàng xây dựng gen hay các biến đổi, vận chuyển tùy thuộc vào số kb
Độ dài (bp) Thời gian vận chuyển và trả kết quả
125-500 2-4
501-750 2-4
751-1000 3-5
1001-1250 5-8
1251-1500 5-8
1501-1750 5-8
1751-2000 5-8
2001-2250 5-8
2251-2500 5-8
2501-2750 5-8
2751-3000 5-8
2. Single-stranded DNA fragments
Megamer Single-stranded DNA Fragments là các đoạn DNA mạch đơn Megamer được tổng hợp từ DNA vô tính tinh khiết và đã được xác minh trình tự thông NGS có các đoạn dài từ 201-2000bp Megamer Single-Stranded DNA Fragments (paired)
Product Price
Megamer® ssDNA Fragments—Sense + Antisense, 201–500 bases $900.00 USD
Megamer® ssDNA Fragments—Sense + Antisense, >500 bases $1.20 USD / base
Megamer Single-Stranded DNA Fragments (individual)
Product Price
Megamer® ssDNA Fragment, 201–500 bases $450.00 USD
Megamer® ssDNA Fragment, >500 bases $0.90 USD / base
  3. Ultramer DNA Oligos Ultramer DNA Oligonucleotide được tạo ra bằng các phương pháp tổng hợp độc quyền, chất lượng cao lên đến 200 bases. oligos được QC bằng phương pháp quang phổ khối ion hóa điện hóa và kiểm soát bằng các thông số kỹ thuất oligo. Ultramer DNA Oligo
Product Length DNA bases
4 nmole Ultramer® DNA Oligo 45 - 200 bases $1.00 USD / base
20 nmole Ultramer® DNA Oligo 45 - 200 bases $2.00 USD / base
PAGE Ultramer® DNA Oligo 60 - 200 bases $1.00 USD / base
Duplexed Ultramer DNA Oligos
Product Length DNA bases
4 nmole Ultramer® Duplex Oligo 45 - 200 bases $1.00 USD / base
20 nmole Ultramer® Duplex Oligo 45 - 200 bases $2.00 USD / base
  Ngoài ra, IDTcung cấp dịch vụ tổng hợp genes với việc tổng hợp các trình tự trong các vector của hãng IDT. Các plasmid sẽ được ship về dưới dạng đông khô Các gen có thể sử dụng trong 1 vài ứng dụng sau:
 • Biểu hiện protein
 • miRNA gens
 • Mẫu tcho quá trình phiên mã in vitro
 • DNA vắc xin và vectors
 • Biến thể gen và SNPs
 
2. Single-stranded DNA fragments Megamer Single-stranded DNA Fragments là các đoạn DNA mạch đơn Megamer được tổng hợp từ DNA vô tính tinh khiết và đã được xác minh trình tự thông NGS có các đoạn dài từ 201-2000bp Megamer Single-Stranded DNA Fragments (paired)
Product Price
Megamer® ssDNA Fragments—Sense + Antisense, 201–500 bases $900.00 USD
Megamer® ssDNA Fragments—Sense + Antisense, >500 bases $1.20 USD / base
Megamer Single-Stranded DNA Fragments (individual)
Product Price
Megamer® ssDNA Fragment, 201–500 bases $450.00 USD
Megamer® ssDNA Fragment, >500 bases $0.90 USD / base
  3. Ultramer DNA Oligos Ultramer DNA Oligonucleotide được tạo ra bằng các phương pháp tổng hợp độc quyền, chất lượng cao lên đến 200 bases. oligos được QC bằng phương pháp quang phổ khối ion hóa điện hóa và kiểm soát bằng các thông số kỹ thuất oligo. Có 2 dạng là Ultramer DNA Oligo và Ultramer DNA Oligos đôi Ultramer DNA Oligo
Product Length DNA bases
4 nmole Ultramer® DNA Oligo 45 - 200 bases $1.00 USD / base
20 nmole Ultramer® DNA Oligo 45 - 200 bases $2.00 USD / base
PAGE Ultramer® DNA Oligo 60 - 200 bases $1.00 USD / base
Duplexed Ultramer DNA Oligos
Product Length DNA bases
4 nmole Ultramer® Duplex Oligo 45 - 200 bases $1.00 USD / base
20 nmole Ultramer® Duplex Oligo 45 - 200 bases $2.00 USD / base
  Ngoài ra, IDTcung cấp dịch vụ tổng hợp genes với việc tổng hợp các trình tự trong các vector của hãng IDT. Các plasmid sẽ được ship về dưới dạng đông khô Các gen có thể sử dụng trong 1 vài ứng dụng sau:
 • Biểu hiện protein
 • miRNA gens
 • Mẫu tcho quá trình phiên mã in vitro
 • DNA vắc xin và vectors
 • Biến thể gen và SNPs
 
02437738992

Mua hàng nhanh

gBlocks và tổng hợp gene

Hỗ trợ: 04. 37738.992