Difficult DNA sequencing

Diffucult DNA sequencing là dịch vụ giải trình tự các mẫu DNA có trình tự phức tạp, chứa hàm lượng %G, %C, %GC cao hoặc có nhiều vùng lặp lại.1stbase sẽ tiến hành sử dụng các protocol phù hợp để đạt kết quả tốt nhất cho mẫu của khách hàng. Các thông tin yêu cầu về thể tích, nồng độ mẫu và yêu cầu cho primer vui lòng truy cập mục Single pass DNA sequencing.

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

Diffucult DNA sequencing là dịch vụ giải trình tự các mẫu DNA có trình tự phức tạp, chứa hàm lượng %G, %C, %GC cao hoặc có nhiều vùng lặp lại.1stbase sẽ tiến hành sử dụng các protocol phù hợp để đạt kết quả tốt nhất cho mẫu của khách hàng. Các thông tin yêu cầu về thể tích, nồng độ mẫu và yêu cầu cho primer vui lòng truy cập mục Single pass DNA sequencing. Yêu cầu về mẫu
Type of DNA Concentration & Volume/ Reaction
Purified PCR product [90-250bp] 10 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O
Purified PCR product [251-500bp] 20 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O
Purified PCR product [>500bp] 40 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O
Purified Plasmid 100 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O
Purified M13/phagemid ssDNA 50 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O
Purified Genomic DNA 400 ng/µL, min 40 µL per rxn in dH2O
 
Type of Primer Concentration & Volume/ Reaction
Primer 10µM or 10pmol/µL, in 10µL per rxn in dH2O
  Liên hệ sequencing@vndat.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết
02437738992

Mua hàng nhanh

Difficult DNA sequencing

Hỗ trợ: 04. 37738.992