Dịch vụ phân tích fragment

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phân tích DNA Fragment, các fragment gắn huỳnh quang được phát hiện bằng hệ thống máy phân tích sinh học ứng dụng và được đọc bằng phần mềm phân tích GeneMapper® v 4.0.

Nếu cần phân tích các fragment có độ dà hơn 500bp, hãy gửi chúng tôi yêu cầu của bạn.

  • Mục đích: Phân tích đo kích thước và định lượng DNA,RNA
Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phân tích DNA Fragment, các fragment gắn huỳnh quang được phát hiện bằng hệ thống máy phân tích sinh học ứng dụng và được đọc bằng phần mềm phân tích GeneMapper® v 4.0. Nếu cần phân tích các fragment có độ dà hơn 500bp, hãy gửi chúng tôi yêu cầu của bạn.
  • Mục đích: Phân tích đo kích thước và định lượng DNA,RNA
  • Dịch vụ:
  • Chúng tôi sử dụng 500- ROX ( cho Dye Set D) và 500-LIZ ( cho Dye Set G) kích thước mạch DNA. Chúng gồm 16 DNA fragment, kích thước là 35,50,74,100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 và 500 bp. Mỗi băng là một mạch đơn và được gắn huỳnh quang với ROX
  • Dung lượng cao và dung lượng trung bình của máy phân tích gen đều có sẵn cho việc sử dụng trong dịch vụ phân tích Fragment:
ABI3730XL (50cm 96-ống mao mạch, hoàn thiện trong 1 giờ 95 lần nạp mẫu, POP7) ABI3100 (50cm 16-ống mao mạch, hoàn thiện trong 1 giờ 15 lần nạp mẫu, POP7)
  • Chúng tôi hỗ trợ Dye Set D VÀ G5:
Dye Set G5
  • Giá cả: Vui lòng liên hệ sequencing@vndat.com.vn
  • Thời gian trả kết quả: Từ 3-4 ngày từ ngày gửi mẫu.
Note: Qúy khách có thể đặt đầu mồi biến đổi tại công ty chúng tôi.
02437738992

Mua hàng nhanh

Dịch vụ phân tích fragment

Hỗ trợ: 04. 37738.992