Dịch vụ giải trình tự Next generation sequencing- NGS 1stBASE

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

1stBASE cung cấp toàn diện giải pháp cho Next Generation Sequencing từ tư vấn đến báo cáo kết quả cuối cùng.
 • Dịch vụ chuẩn bị mẫu: tách chiết DNA/RNA từ nhiều loại mẫu
 • Báo cáo QC cho mẫu
 • Chuẩn bị thư viện với chất lượng cao
 • Báo cáo QC cho thư viện
 • Chạy mẫu
 • Phân tích kết quả và gửi báo cáo
Các ứng dụng của NGS bao gồm
 • Whole genome sequencing ( WGS)
 • Whole exome sequencing ( WES)
 • Transcriptome Sequencing ( RNA-seq)
 • Metagenomics Sequencing : các dịch vụ gồm có 16S/18S/ITS Amplicon Sequencing, Shotgun Metagenomics, Shotgun Metatranscriptomics etc.
 • Epigenome Sequencing : dịch vụ gồm có Methylation Sequencing, MBD ( Methyl-CpG binding domain) Sequencing, ChIP- (Chromatin Immuno Precipitation) sequencing
 • Genotyping By Sequencing ( GBS)
 • Next Restriction site Associated DNA sequecing ( NextRAD Seq)
 • Mitochondiral DNA Sequencing ( mtDNA Seq)
 • Custom Targeted Sequencing
Yêu cầu về gửi mẫu
Loại mẫu Vol Nồng độ tối thiểu Amount A260/A280 A260/A230 RNA Integrity Number
gDNA >40 ul 20ng/ul  >2 ug   >1.8 >2 -
Low input DNA library (such as FFPE) >40 ul 20ng/ul >2 ug >1.8 >2 -
PCR-free gDNA >40 ul 20ng/ul >2 ug >1.8 >2 -
Total RNA >40 ul 20ng/ul >2 ug >1.8 >2 > 7.5
small RNA/microRNA  >40 ul 20ng/ul >2 ug >1.8 >2 > 7.5
02437738992

Mua hàng nhanh

Dịch vụ giải trình tự Next generation sequencing- NGS 1stBASE

Hỗ trợ: 04. 37738.992