Các sản phẩm cho CRISPR-Cas 9

Việc sử dụng CRISPR và enzyme Cas9 liên quan để chỉnh sửa bộ gen là một bước đột phá công nghệ lớn, giúp chỉnh sửa bộ gen trong tế bào hoặc sinh vật nhanh hơn, hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn so với các phương pháp chỉnh sửa bộ gen trước đây. Hệ thống CRISPR-Cas9 của Alt-R là một giải pháp chỉnh sửa bộ gen được tối ưu hóa, vượt trội so với các phương pháp CRISPR khác để tạo ra các đứt gãy DNA sợi đôi, đích.

IDT đã phát triển Hệ thống Alt-R CRISPR-Cas12a (Cpf1) thay thế để chỉnh sửa CRISPR cho các khu vực bổ sung trong bộ gen.

Hệ thống CRISPR của Alt-R được phát triển thông qua nghiên cứu toàn diện về từng thành phần của thế hệ phá vỡ chuỗi kép do CRISPR điều khiển để phá vỡ gen và chèn DNA bằng cách tái tổ hợp tương đồng.

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

IDT cung cấp đầy đủ các kit để khách hàng thực hiện thành công việc chỉnh sửa gen 

 Alt-R® CRISPR-Cas9 System

Hệ thống CRSPR-Cas9 của Alt-R® bao gồm tất cả các hóa chất cần thiết để chỉnh sửa bộ gen thành công dựa trên hệ thống S. pyogenes CRISPR-Cas9 tự nhiên.Được hưởng lợi từ những cải tiến mới nhất trong việc thiết kế on và off- target và các biến đổi hóa học, cũng như việc dễ dàng sắp đặt các tùy chỉnh hoặc các RNA hướng đãn được thiết kế trước.
  • Chỉnh sửa tối ưu với hiệu quả hoạt động cao và giảm off-target với Alt-R HiFi CRISPR-Cas9 nuclease
  • Chỉnh sửa chính xác cùng với việc phân phối hiệu quả của RNP bằng lipofection hoặc electroporation
  • Bảo vệ tế bào khỏi độc tính hoặc kích hoạt phản ứng miễn dịch bẩm sinh

CRISPR-Cas9 gRNA

gRNAs chứa trình tự đặc biệt target-specific để dẫn đường cho Cas9 protein tới vị trí cần chỉnh sửa trong hện gen. IDT cung cấp 3 loại gRNA : crRNA:tracrRNA duplex, crRNA XT:tracrRNA đôi và guide RNA (sgRNA ) đơn .Các sản phẩm cho gRNA gồm có các hàng sau đây CRISPR-Cas9 crRNA
Product Pricing
Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA, 2 nmol      Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA, 10 nmol      Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA, 2 nmol, Plate      Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA, 10 nmol, Plate      Liên hệ
CRISPR-Cas9 crRNA XT
Product Pricing
Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA XT, 2 nmol  Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA XT, 10 nmol  Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA XT, 2 nmol, Plate  Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA XT, 10 nmol, Plate  Liên hệ
CRISPR-Cas9 sgRNA
Product Pricing
Alt-R® CRISPR-Cas9 sgRNA, 2 nmol     Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 sgRNA, 10 nmol     Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 sgRNA, 2 nmol, Plate     Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 sgRNA, 10 nmol, Plate     Liên hệ

     CRISPR-Cas9 tracrRNA

Product Catalog # Price
Alt-R® CRISPR-Cas9 tracrRNA, 5 nmol 1072532      Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 tracrRNA, 20 nmol 1072533     Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 tracrRNA, 100 nmol 1072534     Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 tracrRNA, ATTO™ 550, 5 nmol 1075927     Liên hệ
Alt-R® CRISPR-Cas9 tracrRNA, ATTO™ 550, 20 nmol 1075928     Liên hệ
Ngoài ra còn có các sản phẩm cho Cas 9 nucleasesEnhancers & controls. 
Truy cập đường link sau để biết thêm thông tin chi tiết
https://sg.idtdna.com/pages/products/crispr-genome-editing/alt-r-crispr-cas9-system
02437738992

Mua hàng nhanh

Các sản phẩm cho CRISPR-Cas 9

Hỗ trợ: 04. 37738.992