Kit tách chiết mẫu FFPE (Formalin-fixed, paraffin-embedded)

Category

Tên thương mại: MagMAX™ MagMAX™ FFPE DNA/RNA Ultra Kit

Số sản phẩm: A31881

Hãng sản xuất: Thermo Scientific™

Giá bán: Liên hệ

 

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

  • Loại mẫu: FFPE mô
  • Thể tích đầu vào: 5–40 µm lát cắt
  • Thể tích đầu ra: 20 - 50 ul
  • Thời gian tách chiết: 20 phút cho DNA, 48 phút cho RNA
  • Số lượng phản ứng: 96 phản ứng ( 48 DNA và 48 RNA hoặc 96 DNA hoặc 96 RNA)
   
02437738992

Mua hàng nhanh

Kit tách chiết mẫu FFPE (Formalin-fixed, paraffin-embedded)

Hỗ trợ: 04. 37738.992