Các sản phẩm cho CRISPR-Cas12

IDT đã phát triển Hệ thống Alt-R CRISPR-Cas12a (Cpf1) thay thế để chỉnh sửa CRISPR cho các khu vực bổ sung giàu A-T trong bộ gen.

Hệ thống CRISPR của Alt-R được phát triển thông qua nghiên cứu toàn diện về từng thành phần của thế hệ phá vỡ chuỗi kép do CRISPR điều khiển để phá vỡ gen và chèn DNA bằng cách tái tổ hợp tương đồng.

Facebook
Twitter
Pinterest

Mô tả

Alt-R CRISPR-Cas12a (Cpf1) System Bộ kit này sử dụng cho trình tự đích có giàu AT, sử dụng Acidaminococcus sp BV3LC. Protospacer adjacent motif (PAM) = TTTV. Sản phẩm mới Alt-R Cas12a (Cpf1) Ultra có thể nhận dạng được rất nhiều TTT PAM site và những TTTV biến đổi, để làm tăng phạm vi mục tiêu cho các nghiên cứu chỉnh sửa bộ gen. 
  1. Guide RNA
IDT khuyên bạn nên sử dụng Alt-R A.s. Cas12a (Cpf1) Nuclease V3 hoặc Ultra crRNA Alt-R CRISPR-Cas12a (Cpf1) để tạo phức hợp chỉnh sửa ribonucleoprotein (RNP). Công cụ cải tiến điện hóa Alt-R Cas12a (Cpf1) rất quan trọng để phân phối tối ưu bằng phương pháp điện hóa và được khuyến khích cho tất cả các thử nghiệm sử dụng phương pháp thay thế này.
Product Pricing Length
Alt-R® CRISPR-Cpf1 crRNA, 2 nmol     liên hệ VNDAT 20 - 24 Bases
Alt-R® CRISPR-Cpf1 crRNA, 10 nmol     liên hệ VNDAT
 
Product Pricing Length 96 Well 384 Well
Alt-R® CRISPR-Cpf1 crRNA, 2 nmol, Plate    liên hệ VNDAT 20 - 24 Bases Order Order
Alt-R® CRISPR-Cpf1 crRNA, 10 nmol, Plate    liên hệ VNDAT 20 - 24 Bases Order Order

      2.  Cas12a (Cpf1) Nuclease

Product Catalog # Pricing
Alt-R® A.s. Cas12a (Cpf1) Ultra, 100 µg 10001272          Liên hệ
Alt-R® A.s. Cas12a (Cpf1) Ultra, 500 µg 10001273          Liên hệ
Alt-R® A.s. Cas12a (Cpf1) V3, 100 µg 1081068          Liên hệ
Alt-R® A.s. Cas12a (Cpf1) V3, 500 µg 1081069          Liên hệ
3. Enhancers và controls 
Product Catalog #
Alt-R® HPRT PCR Primer Mix, Human, 2 nmol 1072551
Alt-R® HPRT PCR Primer Mix, Mouse, 2 nmol 1072552
Alt-R® HPRT PCR Primer Mix, Rat, 2 nmol 1072553
02437738992

Mua hàng nhanh

Các sản phẩm cho CRISPR-Cas12

Hỗ trợ: 04. 37738.992