Thiết bị
Có 26 sản phẩm.

products by page

 • Hết hàng

  Copper Standard for ICP TraceCERT®

  P/N: 68921-100ML-F                                                    Hãng sản xuất: Sigma- Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Aluminum Standard for ICP

  P/N: 61935-100ML-F                                                    Hãng sản xuất: SIgma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Chlortetracycline hydrochloride

  P/N: 46133-250MG-R                                                   Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Oxytetracycline hydrochloride

  P/N: 46598-250MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Tetracycline hydrochloride

  P/N: 31741-250MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  2,4-Dichlorophenol

  P/N: 48528                                                                  Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  2,4,5-Trichlorophenol

  P/N: 91332-500G-F                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  2,4-Dichlorophenoxyacetic acid...

  P/N: PS41                                                                   Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Fipronil

  P/N: 46451-100MG                                                      Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Acetamiprid

  Tên khác: (E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N′-cyano-N-methylacetamidine                                                   P/N: 33674-100MG-R                                                   Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Buprofezin

  P/N: 37886-100MG                                                      Hãng sản xuất: Singma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Dimethomorph

  P/N: 46027-100MG                                                      Hãng sản xuất: Singma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Pyraclostrobin

  Tên khác: Methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}methoxycarbamate                      P/N: 33696-100MG-R                                                   Hãng sản xuất: Singma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  λ-Cyhalothrin

  P/N: 31058-100MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Profenofos

  P/N: 45632-250MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem


Quảng cáo
Quảng cáo