Sản phẩm
Có 31 sản phẩm.

Danh mục sản phẩm

products by page

 • Hết hàng

  Copper Standard for ICP TraceCERT®

  P/N: 68921-100ML-F                                                    Hãng sản xuất: Sigma- Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Sẵn hàng

  Filter Tips chống dính

  ĐẦU TIP LỌC CHỐNG DÍNH (LOW RETENTION FILTER TIP)

  95 000,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Aluminum Standard for ICP

  P/N: 61935-100ML-F                                                    Hãng sản xuất: SIgma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Sẵn hàng

  Pipette F1

  Model: Finnpipette F1 Hãng sản xuất: Thermo - Phần Lan Xuất xứ: Phần Lan

  4 319 700,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Chlortetracycline hydrochloride

  P/N: 46133-250MG-R                                                   Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Sẵn hàng

  Pipette F2

  Model: Finnpipette F2 Hãng sản xuất: Thermo - Phần Lan Xuất xứ: Phần Lan

  3 830 200,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Oxytetracycline hydrochloride

  P/N: 46598-250MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Pipette điện tử

  Model: Novus Hãng sản xuất: Thermo Fisher - Phần Lan Xuất xứ: Phần Lan

  11 803 000,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Tetracycline hydrochloride

  P/N: 31741-250MG                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Pipette Stepper

  Model: Finnpipette Stepper Hãng sản xuất: Thermo - Phần Lan Xuất xứ: Phần Lan

  5 335 000,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  2,4-Dichlorophenol

  P/N: 48528                                                                  Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  2,4,5-Trichlorophenol

  P/N: 91332-500G-F                                                       Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  2,4-Dichlorophenoxyacetic acid...

  P/N: PS41                                                                   Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Fipronil

  P/N: 46451-100MG                                                      Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem
 • Hết hàng

  Acetamiprid

  Tên khác: (E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N′-cyano-N-methylacetamidine                                                   P/N: 33674-100MG-R                                                   Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich

  0,00 ₫

  Cho vào giỏ Xem


Quảng cáo
Quảng cáo